Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2022 gepubliceerd door Beekdaelen. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2022-188288".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Informatiecontactfunctionarissen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beekdaelen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Beekdaelen
Grondslag Wet van 25 oktober 2021 tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)]|[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-500.html
Identifier gmb-2022-188288
Jaargang 2022
Maker Beekdaelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.2/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-04-26
Publicatienummer 188288
Regeling CVDR676123_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-04-27
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Informatiecontactfunctionarissen
Uitgever Beekdaelen

Op de kaart