Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2022 gepubliceerd door Midden-Delfland. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "gmb-2022-182754".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel : Mandaatbesluit inzake uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Midden-Delfland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Midden-Delfland
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2022-04-09
Identifier gmb-2022-182754
Jaargang 2022
Maker Midden-Delfland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/2.2/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2022-04-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 182754
Regeling CVDR676030_1
Startdatum 2022-04-23
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Mandaatbesluit inzake uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne
Uitgever Midden-Delfland

Op de kaart