Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2022 gepubliceerd door Ameland. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-170529".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Jaarcijfers Ameland 2018 - 2020|exb-2022-21932
Bijlage Toelichting Jaarcijfers Ameland|exb-2022-21933
Bijlage Kopie van Kopie van Jaarcijfers Ameland|exb-2022-21934
Citeertitel Integraal Veiligheidsplan Ameland 2021-2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ameland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Ameland
Grondslag artikel 172 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=172&g=2022-01-01
Identifier gmb-2022-170529
Jaargang 2022
Maker Ameland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.2/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-04-14
Publicatienummer 170529
Regeling CVDR675718_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-04-15
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Integraal veiligheidsplan ameland 2021-2024
Uitgever Ameland

Op de kaart