Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2022 gepubliceerd door Reusel-De Mierden. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-168759".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Bijzondere Bijstand Kempengemeenten 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Reusel-De Mierden
Gebiedsmarkering (Gemeente) Reusel-De Mierden
Grondslag Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&g=2022-04-01
Grondslag Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen]|[https://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2017-01-01
Identifier gmb-2022-168759
Jaargang 2022
Maker Reusel-De Mierden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.2/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-04-14
Publicatienummer 168759
Referentienummer 22.05831
Regeling CVDR675658_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-04-15
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022
Uitgever Reusel-De Mierden

Op de kaart