Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-03-2022 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-130852".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels zelfbewoningsplicht nieuwbouw
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Nijmegen
Grondslag artikel 160 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&g=2022-01-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2022-03-02
Identifier gmb-2022-130852
Jaargang 2022
Maker Nijmegen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-03-24
Publicatienummer 130852
Referentienummer Collegebesluit d.d. 22 maart 2022, nr. 4.15
Regeling CVDR674711_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-03-25
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels zelfbewoningsplicht nieuwbouw
Uitgever Nijmegen

Op de kaart