Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-03-2022 gepubliceerd door Albrandswaard. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-117332".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 Afwegingskader Poortugaal Centrum|exb-2022-15507
Citeertitel Afwegingskader voor transformeren van de centrumfunctie op de begane grond naar een woonfunctie voor panden in het dorpscentrum Poortugaal
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Albrandswaard
Gebiedsmarkering (Gemeente) Albrandswaard
Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&g=2021-07-01
Grondslag Wet ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0020449&g=2021-07-01
Grondslag Bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’, Albrandswaard]|[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-22943.html
Identifier gmb-2022-117332
Jaargang 2022
Maker Albrandswaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-03-16
Publicatienummer 117332
Referentienummer 397392
Regeling CVDR674356_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-03-17
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Afwegingskader voor transformeren van de centrumfunctie op de begane grond naar een woonfunctie voor panden in het dorpscentrum Poortugaal
Uitgever Albrandswaard

Op de kaart