Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2022 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-103846".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht van de gemeente Elburg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Elburg
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2022-01-28
Grondslag artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A83&g=2022-01-28
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2022-01-28
Grondslag artikel 2 van de Wet Huis voor klokkenluiders]|[1.0:c:BWBR0037852&artikel=2&g=2020-01-01
Identifier gmb-2022-103846
Jaargang 2022
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-03-09
Publicatienummer 103846
Regeling CVDR673998_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-03-09
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht
Uitgever Elburg

Op de kaart