Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2021 gepubliceerd door Hattem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-95077".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR655911_1
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2021
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hattem
Geo informatie (gemeente) Hattem
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2021-01-01
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2021-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Identifier gmb-2021-95077
Jaargang 2021
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2021-03-29
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 95077
Publicerende organisatie Hattem
Referentienummer nr. 9
Startdatum 2021-03-30
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hattem houdende regels omtrent de openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2021)
Uitgever Hattem