Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-03-2021 gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-88498".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage bijlage|exb-2021-17126
Citeertitel Verordening Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslan 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2032-01-01
Eindverantwoordelijke Noardeast-Fryslân
Geo informatie (gemeente) Noardeast-Fryslân
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2021-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Noardeast-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-03-23
Regeling CVDR655738_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-03-24
Taal nl
Titel Stimuleringslening Noardeast-Fryslan
Uitgever Noardeast-Fryslân
Verwijzing gmb-2021-88498
Volgnummer 88498