Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-03-2021 gepubliceerd door Midden-Delfland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-87764".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel Urgentieverklaringen Midden-Delfland 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Midden-Delfland
Geo informatie (gemeente) Midden-Delfland
Grondslag Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&g=2021-01-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2021-03-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Midden-Delfland/625323/CVDR625323_1.html
Jaargang 2021
Maker Midden-Delfland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-03-22
Referentienummer 2021-06609
Regeling CVDR655724_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-03-23
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland houdende regels omtrent urgentieverklaringen bij een huisvestingsaanvraag
Uitgever Midden-Delfland
Verwijzing gmb-2021-87764
Volgnummer 87764