Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-03-2021 gepubliceerd door Almelo. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-85711".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Optiebeleid voor verkoop van kavels 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Almelo
Geo informatie (gemeente) Almelo
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2021-03-01
Jaargang 2021
Maker Almelo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-03-19
Regeling CVDR655638_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-03-18
Taal nl
Titel OPTIEBELEID VOOR VERKOOP VAN KAVELS 2021, gemeente Almelo
Uitgever Almelo
Verwijzing gmb-2021-85711
Volgnummer 85711