Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-03-2021 gepubliceerd door Tubbergen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-72983".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Tubbergen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tubbergen
Geo informatie (gemeente) Tubbergen
Grondslag artikel 35 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=35&g=2021-01-01
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2021-03-01
Jaargang 2021
Maker Tubbergen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.18/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-03-10
Referentienummer 188971
Regeling CVDR655172_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-03-11
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Tubbergen)
Uitgever Tubbergen
Verwijzing gmb-2021-72983
Volgnummer 72983