Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2021 gepubliceerd door Bergeijk. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-65469".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel huis-aan-huis textielinzameling gemeente Bergeijk 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bergeijk
Geo informatie (gemeente) Bergeijk
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bergeijk/611466/CVDR611466_1.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bergeijk/642833/CVDR642833_1.html
Grondslag artikel 10.21 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.21&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Bergeijk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.18/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-03-03
Regeling CVDR654900_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-03-04
Taal nl
Titel Beleidsregel huis-aan-huis textielinzameling gemeente Bergeijk 2021
Uitgever Bergeijk
Verwijzing gmb-2021-65469
Volgnummer 65469