Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-03-2021 gepubliceerd door Hellendoorn. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-64322".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieverordening stimulering vergroening en vasthouden en verwerken hemelwater op particulier terrein en schoolpleinen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hellendoorn
Geo informatie (gemeente) Hellendoorn
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Hellendoorn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-03-05
Referentienummer 2020-034498
Regeling CVDR654872_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-03-06
Taal nl
Titel Subsidieverordening stimulering vergroening en vasthouden en verwerken hemelwater op particulier terrein en schoolpleinen
Uitgever Hellendoorn
Verwijzing gmb-2021-64322
Volgnummer 64322