Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2021 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-52061".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Warmteplan Strandeiland fase 1, gemeente Amsterdam
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Geo informatie (gemeente) Amsterdam
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2021-01-01
Grondslag artikel 147, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&lid=2&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.17/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-19
Regeling CVDR654472_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-02-20
Taal nl
Titel Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent het warmteplan Strandeiland fase 1
Uitgever Amsterdam
Verwijzing gmb-2021-52061
Volgnummer 52061