Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2021 gepubliceerd door Duiven. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-483621".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet 1Stroom 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Duiven
Gebiedsmarkering (Gemeente) Duiven
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2021-12-21
Grondslag artikel 41, eerste lid, van de Alcoholwet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=41&lid=1&g=2021-07-01
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR633752
Identifier gmb-2021-483621
Jaargang 2021
Maker Duiven
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-30
Publicatienummer 483621
Regeling CVDR670938_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-31
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet 1Stroom 2021
Uitgever Duiven

Op de kaart