Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2021 gepubliceerd door Uithoorn. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-481090".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel VTH beleidsplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uithoorn
Gebiedsmarkering (Gemeente) Uithoorn
Grondslag artikel 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.2&g=2018-07-28
Grondslag artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&artikel=7.2&g=2020-01-01
Identifier gmb-2021-481090
Jaargang 2021
Maker Uithoorn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-30
Publicatienummer 481090
Referentienummer 2021-108646
Regeling CVDR643319_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-31
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel BELEIDSPLAN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING 2017 - 2022
Uitgever Uithoorn

Op de kaart