Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2021 gepubliceerd door Bodegraven-Reeuwijk. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-479087".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening reinigingsheffingen 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bodegraven-Reeuwijk
Gebiedsmarkering (Gemeente) Bodegraven-Reeuwijk
Grondslag artikel 229 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&g=2021-07-10
Grondslag artikel 15.33 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=15.33&g=2021-11-03
Identifier gmb-2021-479087
Jaargang 2021
Maker Bodegraven-Reeuwijk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-29
Publicatienummer 479087
Referentienummer Z/21/100522
Regeling CVDR670315_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-30
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels voor de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022
Uitgever Bodegraven-Reeuwijk

Op de kaart