Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2021 gepubliceerd door Woudenberg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-47785".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Beschermd wonen Woudenberg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Woudenberg
Geo informatie (gemeente) Woudenberg
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woudenberg/653305/CVDR653305_1.html
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Woudenberg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-17
Regeling CVDR654313_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-02-18
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent beschermd wonen
Uitgever Woudenberg
Verwijzing gmb-2021-47785
Volgnummer 47785