Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2021 gepubliceerd door Dalfsen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-472742".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening precariobelasting 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dalfsen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Dalfsen
Grondslag artikel 228 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=228&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-472742
Jaargang 2021
Maker Dalfsen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-24
Publicatienummer 472742
Referentienummer RIS 1357
Regeling CVDR669015_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022
Uitgever Dalfsen

Op de kaart