Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2021 gepubliceerd door Enschede. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-471502".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieverordening amateurkunst 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Enschede
Gebiedsmarkering (Gemeente) Enschede
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-07-10
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2021-11-01
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR405499/1
Identifier gmb-2021-471502
Jaargang 2021
Maker Enschede
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-31
Publicatienummer 471502
Regeling CVDR668771_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Subsidieverordening Amateurkunst Enschede 2022
Uitgever Enschede

Op de kaart