Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2021 gepubliceerd door Simpelveld. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-471397".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Simpelveld
Gebiedsmarkering (Gemeente) Simpelveld
Grondslag Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1]|[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk10/Titel101/Afdeling1011/geldigheidsdatum_28-02-2012
Grondslag Burgerlijk Wetboek, Boek 3, titel 3]|[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/Boek3/Titel3/geldigheidsdatum_28-02-2012
Grondslag artikel 160 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&g=2019-01-01
Grondslag artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A1&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10:2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A2&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A3&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A4&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A5&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A6&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10:7 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A7&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10:8 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A8&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A9&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10:10 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A10&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A11&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A12&g=2020-07-01
Identifier gmb-2021-471397
Jaargang 2021
Maker Simpelveld
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-23
Publicatienummer 471397
Regeling CVDR141189_9
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010
Uitgever Simpelveld

Op de kaart