Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2021 gepubliceerd door Oudewater. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-470327".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Oudewater 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Oudewater
Gebiedsmarkering (Gemeente) Oudewater
Grondslag artikel 4, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=4&lid=1&g=2019-07-01
Identifier gmb-2021-470327
Jaargang 2021
Maker Oudewater
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-23
Publicatienummer 470327
Regeling CVDR627124_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening van de raad van Oudewater houdende regels voor de huisvesting in de regio Utrecht, gemeente Oudewater (Huisvestingsverordening gemeente Oudewater 2019)
Uitgever Oudewater

Op de kaart