Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2021 gepubliceerd door Rijssen-Holten. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-468472".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing Rijssen-Holten 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rijssen-Holten
Gebiedsmarkering (Gemeente) Rijssen-Holten
Grondslag artikel 15.33 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=15.33&g=2021-11-03
Identifier gmb-2021-468472
Jaargang 2021
Maker Rijssen-Holten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-31
Publicatienummer 468472
Referentienummer 2021-0157
Regeling CVDR668342_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffen 2022 (Verordening afvalstoffenheffing Rijssen-Holten 2022)
Uitgever Rijssen-Holten

Op de kaart