Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2021 gepubliceerd door Hattem. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-465110".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hattem
Gebiedsmarkering (Gemeente) Hattem
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2021-01-01
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2021-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2021-07-10
Grondslag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-26.html
Grondslag artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen]|[1.0:c:BWBR0002469&artikel=30c&lid=2&g=2021-10-01
Grondslag artikel 3 van de Winkeltijdenwet]|[1.0:c:BWBR0007952&artikel=3&g=2013-07-01
Grondslag artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=2a&g=2021-10-19
Identifier gmb-2021-465110
Jaargang 2021
Maker Hattem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-21
Publicatienummer 465110
Referentienummer No. 53
Regeling CVDR655911_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-22
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2021
Uitgever Hattem

Op de kaart