Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2021 gepubliceerd door De Ronde Venen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-464949".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke De Ronde Venen
Gebiedsmarkering (Gemeente) De Ronde Venen
Grondslag artikel 15.33 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=15.33&g=2021-11-03
Identifier gmb-2021-464949
Jaargang 2021
Maker De Ronde Venen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-21
Publicatienummer 464949
Regeling CVDR667744_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-22
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2022
Uitgever De Ronde Venen

Op de kaart