Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2021 gepubliceerd door Waddinxveen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-464749".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waddinxveen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Waddinxveen
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-464749
Jaargang 2021
Maker Waddinxveen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-21
Publicatienummer 464749
Regeling CVDR667712_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-22
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2022
Uitgever Waddinxveen

Op de kaart