Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2021 gepubliceerd door Meerssen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-44238".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Meerssen
Geo informatie (gemeente) Meerssen
Grondslag Onbekend
Jaargang 2021
Maker Meerssen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-12
Regeling CVDR654181_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-02-13
Taal nl
Titel Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent ruim baan voor goede woningbouwplannen
Uitgever Meerssen
Verwijzing gmb-2021-44238
Volgnummer 44238