Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2021 gepubliceerd door Sittard-Geleen. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-431299".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2021-11-30
Eindverantwoordelijke Sittard-Geleen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Sittard-Geleen
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR639451
Grondslag artikel 151b van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151b&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-431299
Jaargang 2021
Maker Sittard-Geleen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-11-26
Publicatienummer 431299
Regeling CVDR665349_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-11-26
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied
Uitgever Sittard-Geleen

Op de kaart