Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-02-2021 gepubliceerd door Westland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-41703".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast Westland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Westland
Geo informatie (gemeente) Westland
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2021-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westland/401692/CVDR401692_2.html
Jaargang 2021
Maker Westland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-11
Regeling CVDR654068_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-02-12
Taal nl
Titel Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Westland houdende regels omtrent de Wet aanpak woonoverlast
Uitgever Westland
Verwijzing gmb-2021-41703
Volgnummer 41703