Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-11-2021 gepubliceerd door Deventer. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-401859".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Woonsituatie Participatiewet gemeente Deventer 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Deventer
Gebiedsmarkering (Gemeente) Deventer
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-401859
Jaargang 2021
Maker Deventer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.15/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-11-11
Publicatienummer 401859
Referentienummer 2021-187Schoolverlaterskorting
Regeling CVDR663960_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-11-12
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels woonsituatie Participatiewet gemeente Deventer 2021
Uitgever Deventer

Op de kaart