Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2021 gepubliceerd door Brummen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-40022".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet Kinderopvang gemeente Brummen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Brummen
Geo informatie (gemeente) Brummen
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Brummen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.18/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-10
Referentienummer BW10.0083/MSw
Regeling CVDR653876_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-02-11
Taal nl
Titel AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET KINDEROPVANG GEMEENTE BRUMMEN
Uitgever Brummen
Verwijzing gmb-2021-40022
Volgnummer 40022