Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-11-2021 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-395411".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Gebiedsmarkering (Gemeente) Amsterdam
Grondslag artikel 3.1.2, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=3.1.2&lid=2&g=2021-07-01
Identifier gmb-2021-395411
Jaargang 2021
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.14/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-11-08
Publicatienummer 395411
Regeling CVDR663780_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-11-09
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over de bouw van grondwaterneutrale kelders als bedoeld in het (paraplu)bestemmingsplan Grondwaterneutrale kelders van de gemeente Amsterdam (“Beleidsregel Grondwaterneutrale kelders Amsterdam”)
Uitgever Amsterdam

Op de kaart