Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2021 gepubliceerd door Bernheze. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-373894".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage Ruimte voor Ruimte gemeente Bernheze 2021|exb-2021-61427
Bijlage Raadsbesluit|exb-2021-61428
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bernheze
Gebiedsmarkering (Gemeente) Bernheze
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2021-10-01
Identifier gmb-2021-373894
Jaargang 2021
Maker Bernheze
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.14/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-27
Publicatienummer 373894
Referentienummer 1600394
Regeling CVDR663295_1
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting De beleidsregel houdt in dat geen medewerking meer wordt verleend aan Ruimte voor Ruimte initiatieven als de titel op de vrije markt is aangekocht en die is ontstaan door sloop en inlevering van fosfaatrechten buiten de eigen gemeente.
Startdatum 2021-10-28
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel “Ruimte voor Ruimte gemeente Bernheze 2021”
Uitgever Bernheze

Op de kaart