Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-10-2021 gepubliceerd door Geldrop-Mierlo. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-371583".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 2 Aanvraagform verg uitoefening seksbedr|exb-2021-61137
Bijlage Bijlage 3 Meldingsform incidentele festiviteit|exb-2021-61138
Bijlage Bijlage 5 Aanvraagformulier ontheffing stookverbod|exb-2021-61139
Citeertitel Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit APV 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Geldrop-Mierlo
Gebiedsmarkering (Gemeente) Geldrop-Mierlo
Grondslag Onbekend
Identifier gmb-2021-371583
Jaargang 2021
Maker Geldrop-Mierlo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.12/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-21
Publicatienummer 371583
Regeling CVDR663245_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-10-22
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Uitvoeringsbesluit en aanwijzingsbesluit behorend bij de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2021
Uitgever Geldrop-Mierlo

Op de kaart