Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-10-2021 gepubliceerd door Sittard-Geleen. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-371163".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Bibob risicocategorieën omgevingsvergunning bouwactiviteit
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Sittard-Geleen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Sittard-Geleen
Grondslag artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 1 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur]|[1.0:c:BWBR0013798&artikel=1&g=2021-04-01
Identifier gmb-2021-371163
Jaargang 2021
Maker Sittard-Geleen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.12/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-21
Publicatienummer 371163
Regeling CVDR663229_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-11-01
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Bibob risicocategorieën omgevingsvergunning bouwactiviteit
Uitgever Sittard-Geleen

Op de kaart