Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2021 gepubliceerd door Asten. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "gmb-2021-363487".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Bijlage bijlage 1|exb-2021-60158
Citeertitel Bevoegdhedenregeling Een 10 voor de jeugd Peelgemeenten 2021
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Asten
Gebiedsmarkering (Gemeente) Asten
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2021-10-01
Grondslag titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek]|[1.0:c:BWBR0005291&titeldeel=3&g=2021-07-01
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2021-07-10
Grondslag artikel 171 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=171&g=2021-07-10
Grondslag artikel 33b, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=33b&lid=1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=33d&g=2021-07-01
Identifier gmb-2021-363487
Jaargang 2021
Maker Asten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/1.13/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2021-10-18
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 363487
Regeling CVDR663075_1
Startdatum 2021-10-19
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Bevoegdhedenregeling Een 10 voor de jeugd Peelgemeenten 2021
Uitgever Asten

Op de kaart