Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2021 gepubliceerd door Gemert-Bakel. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-360646".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels middelentoets gemeente Gemert-Bakel 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gemert-Bakel
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemert-Bakel
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2021-10-01
Grondslag artikel 31 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=31&g=2021-10-01
Grondslag artikel 32 van de Wet werk en bijstand]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=32&g=2021-10-01
Grondslag artikel 33 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=33&g=2021-10-01
Grondslag artikel 34 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=34&g=2021-10-01
Grondslag artikel 8, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers]|[1.0:c:BWBR0004044&artikel=8&lid=2&g=2021-07-01
Grondslag artikel 8, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers]|[1.0:c:BWBR0004044&artikel=8&lid=5&g=2021-07-01
Grondslag artikel 8, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen]|[1.0:c:BWBR0004163&artikel=8&lid=3&g=2021-07-01
Grondslag artikel 8, negende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen]|[1.0:c:BWBR0004163&artikel=8&lid=9&g=2021-07-01
Identifier gmb-2021-360646
Jaargang 2021
Maker Gemert-Bakel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.14/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-14
Publicatienummer 360646
Regeling CVDR663026_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-10-15
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels middelentoets gemeente Gemert-Bakel 2021
Uitgever Gemert-Bakel

Op de kaart