Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-10-2021 gepubliceerd door Meerssen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-360284".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidslijn schadevergoeding bij erkenning verjaring 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Meerssen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Meerssen
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-360284
Jaargang 2021
Maker Meerssen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.14/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-20
Publicatienummer 360284
Regeling CVDR663015_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-10-20
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidslijn schadevergoeding bij erkenning verjaring 2021
Uitgever Meerssen

Op de kaart