Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-10-2021 gepubliceerd door Wageningen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-352422".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels kamergewijze verhuur Gemeente Wageningen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Wageningen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Wageningen
Grondslag artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&lid=1&g=2021-07-01
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2021-10-01
Identifier gmb-2021-352422
Jaargang 2021
Maker Wageningen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.14/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-11
Publicatienummer 352422
Regeling CVDR662828_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-10-12
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels kamergewijze verhuur Gemeente Wageningen 2021
Uitgever Wageningen

Op de kaart