Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2021 gepubliceerd door Gennep. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-35228".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels vergunningverlening kamerbewoning
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gennep
Geo informatie (gemeente) Gennep
Grondslag artikel 160 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Gennep
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-04
Referentienummer 422111
Regeling CVDR653820_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-02-05
Taal nl
Titel Beleidsregels vergunningverlening kamerbewoning
Uitgever Gennep
Verwijzing gmb-2021-35228
Volgnummer 35228