Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-2021 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-350630".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Citeertitel Covid-19 compensatie sportverenigingen met jeugdleden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2022-01-01
Eindverantwoordelijke Lelystad
Gebiedsmarkering (Gemeente) Lelystad
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR474688/1
Identifier gmb-2021-350630
Jaargang 2021
Maker Lelystad
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.12/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-13
Publicatienummer 350630
Regeling CVDR662782_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-10-14
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake het aanvragen van subsidie ten behoeve van tijdelijke ondersteuning van lokale sportverenigingen met jeugdleden, die aantoonbare schade hebben geleden door COVID-19 maatregelen (subsidieregeling Covid-19 lokale sportverenigingen met jeugdleden Lelystad).
Uitgever Lelystad

Op de kaart