Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2021 gepubliceerd door Albrandswaard. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-34654".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzing GGD als toezichthouder Wmo
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Albrandswaard
Geo informatie (gemeente) Albrandswaard
Grondslag artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=6.1&lid=1&g=2020-07-01
Grondslag titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=5.2&g=2021-01-01
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2021-01-01
Grondslag artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A3&g=2021-01-01
Grondslag artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A4&g=2021-01-01
Grondslag artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A12&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Albrandswaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-04
Referentienummer 209950
Regeling CVDR653782_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-02-05
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent de aanwijzing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond als toezichthouder op de kwaliteit en de rechtmatigheid bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Uitgever Albrandswaard
Verwijzing gmb-2021-34654
Volgnummer 34654