Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2021 gepubliceerd door Halderberge. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-341665".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzing BOA Staatsbosbeheer als toezichthouder ex artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Halderberge
Gebiedsmarkering (Gemeente) Halderberge
Grondslag artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A2&g=2021-07-23
Identifier gmb-2021-341665
Jaargang 2021
Maker Halderberge
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.11/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-04
Publicatienummer 341665
Regeling CVDR662576_1
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting Aanwijzing BOA Staatsbosbeheer als toezichthouder ex artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge
Startdatum 2021-10-05
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzing BOA Staatsbosbeheer als toezichthouder ex artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge
Uitgever Halderberge

Op de kaart