Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2021 gepubliceerd door Sittard-Geleen. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "gmb-2021-337080".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Sittard-Geleen
Gebiedsmarkering (Punt) Rijksweg Zuid 128A, 6161BS Geleen
Identifier gmb-2021-337080
Jaargang 2021
Maker Sittard-Geleen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-3Pas-ZM/2.26/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-3Pas-ZM.xml
Omgevingsactiviteit uitweg en inrit
Omgevingsactiviteit ruimtelijke ordening
Omgevingsactiviteit bouwen
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2021-09-29
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 337080
Referentienummer Aangemaakt met Squit 20/20 Publiceren
Samenvatting Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Rijksweg Zuid 128A, 6161BS Geleen
Subrubriek omgevingsvergunning
Taal nl
Titel Besluit op omgevingsvergunning regulier en besluit hogere grenswaarde ingevolge art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2 Wabo in samenhang met art. 110a lid 1 Wet geluidhinder, Rijksweg Zuid 128A, 6161BS Geleen
Uitgever Sittard-Geleen

Op de kaart