Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-09-2021 gepubliceerd door Duiven. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-332496".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Damoclesbeleid gemeente Duiven
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Duiven
Gebiedsmarkering (Gemeente) Duiven
Grondslag artikel 13b van de Opiumwet]|[1.0:c:BWBR0001941&artikel=13b&g=2021-07-01
Grondslag Aanwijzing Opiumwet]|[1.0:c:BWBR0036356&g=2015-03-01
Grondslag artikel 172 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=172&g=2021-07-10
Grondslag artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A84&g=2021-07-23
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2021-07-23
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622173/1
Identifier gmb-2021-332496
Jaargang 2021
Maker Duiven
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.13/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-09-27
Publicatienummer 332496
Regeling CVDR662397_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-09-28
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Damoclesbeleid gemeente Duiven
Uitgever Duiven

Op de kaart