Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2021 gepubliceerd door Veldhoven. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-31116".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veldhoven
Geo informatie (gemeente) Veldhoven
Grondslag Onbekend
Jaargang 2021
Maker Veldhoven
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.18/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-02
Regeling CVDR653680_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-02-03
Taal nl
Titel Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Uitgever Veldhoven
Verwijzing gmb-2021-31116
Volgnummer 31116