Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-02-2021 gepubliceerd door Geertruidenberg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-29180".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Citeertitel Agressieprotocol gemeente Geertruidenberg 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Geertruidenberg
Geo informatie (gemeente) Geertruidenberg
Grondslag artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet]|[1.0:c:BWBR0010346&artikel=3&g=2020-12-01
Jaargang 2021
Maker Geertruidenberg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.15/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-01
Regeling CVDR653624_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-02-01
Taal nl
Titel Agressieprotocol gemeente Geertruidenberg
Uitgever Geertruidenberg
Verwijzing gmb-2021-29180
Volgnummer 29180