Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2021 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-26909".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaatbesluit Beschermd Wonen en Opvang
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=1.2.1&g=2020-07-01
Jaargang 2021
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-29
Regeling CVDR653523_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-02-01
Taal nl
Titel Mandaatbesluit Beschermd Wonen en Opvang
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2021-26909
Volgnummer 26909