Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2021 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-26137".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening]|[1.0:c:BWBR0031331&artikel=4a&lid=3&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-29
Regeling CVDR653485_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-02-01
Taal nl
Titel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2021-26137
Volgnummer 26137